20121111_blog_149

時間:101年11月11日

地點:新莊自宅/板橋馥都飯店/板橋吉立餐廳

新秘:沂庭

世界真有這麼巧的事情,幾年前當兵同連裡,一個挺照顧當時剛下部隊學弟的業務士學長,幾年後居然透過朋友的介紹找我拍婚禮?緣分這件事真的很奇妙!所以還是不要做壞事!呵呵!當兵就算同梯,退伍後要見面的機會也非常之少,沒想到還有機會拍到學長的婚禮!這一天又見到好幾個以前剛下部隊當菜兵時的學長,害我一整個身上菜味又重了起來^^ 這一天雖然下著毛毛細雨,但是心裡的心情還是開開心心熱乎乎! 最後還是要祝福景煌與佳盈幸福永遠喔!

Flickr相簿:20121111_景煌佳盈婚禮

按我,你可以滑鼠一直往下拉來看

或是按我,用幻燈片秀來看


迎娶

20121111_blog_00120121111_blog_00220121111_blog_00320121111_blog_00420121111_blog_00820121111_blog_01120121111_blog_01220121111_blog_01320121111_blog_01420121111_blog_01520121111_blog_01620121111_blog_01920121111_blog_02120121111_blog_02320121111_blog_02520121111_blog_02620121111_blog_02720121111_blog_03020121111_blog_03320121111_blog_03420121111_blog_03520121111_blog_03620121111_blog_03920121111_blog_04220121111_blog_04320121111_blog_04520121111_blog_04620121111_blog_04720121111_blog_04820121111_blog_04920121111_blog_05020121111_blog_05120121111_blog_05420121111_blog_05520121111_blog_05720121111_blog_05820121111_blog_05920121111_blog_06020121111_blog_06220121111_blog_06320121111_blog_06420121111_blog_06520121111_blog_06720121111_blog_06920121111_blog_07020121111_blog_07220121111_blog_07320121111_blog_07520121111_blog_07820121111_blog_08220121111_blog_08420121111_blog_08520121111_blog_08620121111_blog_08720121111_blog_08920121111_blog_09120121111_blog_09420121111_blog_09620121111_blog_09720121111_blog_09920121111_blog_10120121111_blog_10320121111_blog_104


宴客 板橋吉立餐廳

20121111_blog_10620121111_blog_11120121111_blog_11420121111_blog_11520121111_blog_11720121111_blog_12120121111_blog_12320121111_blog_12420121111_blog_12620121111_blog_13020121111_blog_13120121111_blog_13220121111_blog_13420121111_blog_13620121111_blog_13720121111_blog_13820121111_blog_13920121111_blog_14020121111_blog_14320121111_blog_14420121111_blog_14620121111_blog_14720121111_blog_14920121111_blog_15020121111_blog_15120121111_blog_15520121111_blog_15620121111_blog_15720121111_blog_15820121111_blog_16120121111_blog_16520121111_blog_16920121111_blog_17020121111_blog_17120121111_blog_17220121111_blog_17520121111_blog_17720121111_blog_17820121111_blog_17920121111_blog_18320121111_blog_18720121111_blog_18820121111_blog_19020121111_blog_19120121111_blog_19220121111_blog_19420121111_blog_19820121111_blog_19920121111_blog_20120121111_blog_20620121111_blog_20720121111_blog_21020121111_blog_21520121111_blog_21720121111_blog_21820121111_blog_21920121111_blog_22020121111_blog_22220121111_blog_22320121111_blog_22520121111_blog_22720121111_blog_22820121111_blog_23120121111_blog_23520121111_blog_23720121111_blog_23820121111_blog_23920121111_blog_24120121111_blog_24320121111_blog_24520121111_blog_24920121111_blog_251

    全站熱搜

    edhuang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()